Kinderen

Wij gaan SAMEN op expeditie!

Hoogbegaafd, een luxeprobleem? Nee! Hoogbegaafdheid is een schitterend TALENT! Hoogbegaafde kinderen verdienen het – net zoals andere kinderen – om zich goed in hun vel te voelen en maximaal in groei te zijn. Ook zij verdienen het om thuis, bij hun vrienden en op school met de nodige zorg en warmte omringd te worden. Het is dan ook belangrijk om dit talent tijdig te signaleren en een stimulerende omgeving te creëren waarin dit talent kan groeien en bloeien. Ik ga samen met hoogbegaafde kinderen op expeditie om hun talent te laten groeien en de mogelijke uitdagingen en moeilijkheden te overwinnen.

Groeitraject

Heeft je kind nood aan extra uitdaging? Geraakt zijn leerhonger op school maar niet gestild? In kleine groepen (max. 6 kinderen) ontmoeten kinderen ontwikkelingsgelijken. Samen leren ze groeien en inzicht krijgen in hun eigen denken en zijn. Ze leren stapje voor stapje hun hangmat verlaten en hun tanden zetten in uitdagende opdrachten in een veilige setting. Leren falen is een essentieel onderdeel in dit groeiproces. Tot slot leren we kinderen hun hoofd en lijf tot rust te brengen.

Wij bieden aparte trajecten aan voor OUDSTE KLEUTERS (2de & 3de kleuterklas), EERSTE GRAAD (L1-L2), TWEEDE & DERDE GRAAD (L3 t.e.m. L6) basisonderwijs. Klik op de gepaste leeftijdscategorie voor concrete data en info van onze groeitrajecten. 

Kindcoaching

Loopt je kind vast in z’n ontwikkeling? Gaat het moeizaam, thuis of op school? Ontploft de boel wel eens (of vaker) thuis? Zit je kind niet lekker in z’n vel? Of merk je dat je kind elke uitdaging uit de weg gaat? Durft de stress (erg) te stijgen bij het maken van een foutje? 

Heb je graag onmiddellijke en persoonlijke begeleiding voor je kind? Dat kan! Eerst stellen we met z’n allen de noden vast en koppelen daaraan doelen. Met de nodige tools en taal zetten we alles in opdat je kind (terug) gelukkiger wordt en in groei wordt gezet. Denk daarbij maar aan het bevorderen van een groei mindset, leren falen, leren inspannen, breinleren, leren ontspannen…

Prijs: € 70 / uur

Mindset traject voor kinderen & ouders

Blijft je kind het liefst in z’n hangmat? Durft je kind weinig of geen uitdaging aangaan? Is je kind bang om fouten te maken? Ontploft de boel thuis wel eens (of vaker) als er huiswerk gemaakt moet worden? Of bij het oefenen voor de muziekschool of een andere hobby? En weet je als ouder niet hoe je hiermee best om kan gaan? Dan is dit mindset traject misschien wel iets voor jullie. In kleine groepen (max. 4 kinderen gaan we met de kinderen (lagere school) aan de slag om te leren hoe onze hersenen en onze mindset werken. En vooral hoe we onszelf kunnen helpen, ook als het moeilijk of lastig is. Ouders nemen we eveneens mee in dit traject, via video’s en online Q&A sessies.  Zo leren jullie hoe je een veilige en stimulerende omgeving voor je kind kan bieden en z’n groei mindset kan stimuleren. 

Benieuwd naar dit mindset traject voor kinderen & ouders? Klik dan HIER

Psychodiagnostisch onderzoek

Heb je een vermoeden van hoogbegaafdheid bij je kind en wil je dit graag afgetoetst zien? Dan kan een psychodiagnostisch onderzoek nuttige informatie opleveren. Bij kinderen vanaf 6 jaar gebruiken we hiervoor WISC-V-NL in combinatie met gerichte observatie. Het onderzoek vindt steeds plaats in de ochtend. We starten met een warme kennismaking, zodat je kind zich rustig en veilig voelt. Daarna volgt de afname van de WISC-V-NL en observeren we gericht bijkomende aspecten zoals werkhouding, taakspanning, motivatie, omgaan met falen, etc. Alle informatie verwerken we in een verslag en bespreken we samen.

Prijs: € 595 voor psychodiagnostisch onderzoek