Kinderen

Wij gaan samen op expeditie!

Hoogbegaafd, een luxeprobleem? Nee! Hoogbegaafdheid is een schitterend TALENT! Hoogbegaafde kinderen verdienen het – net zoals andere kinderen – om zich goed in hun vel te voelen en maximaal in groei te zijn. Ook zij verdienen het om thuis, bij hun vrienden en op school met de nodige zorg en warmte omringd te worden. Het is dan ook belangrijk om dit talent tijdig te signaleren en een stimulerende omgeving te creëren waarin dit talent kan groeien en bloeien. Wij gaan samen met hoogbegaafde kinderen op expeditie om hun talent verder te laten groeien en de mogelijke uitdagingen en moeilijkheden te overwinnen.

Groeitrajecten

Heeft je kind nood aan extra uitdaging? Geraakt zijn leerhonger op school maar niet gestild? In kleine groepen (max. 6 kinderen) ontmoeten kinderen ontwikkelingsgelijken. Samen leren ze groeien en inzicht krijgen in hun eigen denken en zijn. Ze leren hun hangmat verlaten en hun tanden zetten in uitdagende opdrachten. Leren falen is een essentieel onderdeel in dit groeiproces. Tot slot laten we kinderen ‘proeven’ van verschillende technieken om hun hoofd tot rust te brengen.

Wij bieden aparte trajecten aan voor oudste kleuters (2de & 3de kleuterklas), eerste graad (L1-L2), tweede & derde graad (L3 t.e.m. L6) basisonderwijs.

Je kan de concrete data en info van onze groeitrajecten terugvinden in onze AGENDA

Kindcoaching

Loopt je kind vast in z’n ontwikkeling? Gaat het moeizaam, thuis of op school? Heb je graag onmiddellijke en persoonlijke ondersteuning voor je kind? Dat kan! Eerst stellen we met z’n allen de noden en daaraan gekoppelde doelen vast. Met de nodige tools en taal zetten we alles in opdat je kind (terug) gelukkiger wordt en in groei wordt gezet. Denk daarbij maar aan groeimindset, leren falen, leren inspannen, breinleren, leren ontspannen…

Prijs: € 70 / uur

Psychodiagnostisch onderzoek

Heb je een vermoeden van hoogbegaafdheid bij je kind en wil je dit graag afgetoetst zien? Dan kan een psychodiagnostisch onderzoek nuttige informatie opleveren. Bij kinderen vanaf 6 jaar gebruiken we hiervoor WISC-V-NL in combinatie met gerichte observatie. Het onderzoek vindt steeds plaats in de ochtend. We starten met een warme kennismaking, zodat je kind zich rustig en veilig voelt. Daarna volgt de afname van de WISC-V-NL en observeren we gericht bijkomende aspecten zoals werkhouding, taakspanning, motivatie, omgaan met falen, etc. Alle informatie verwerken we in een verslag en bespreken we samen.

Prijs: € 595 voor psychodiagnostisch onderzoek