OUders & professionals vertellen

Zij gingen je voor

Omdat ouders en professionals beter zelf kunnen vertellen wat ik voor jou kan betekenen, laat ik hen hieronder graag zelf aan het woord. Bedankt iedereen voor jullie oprechte, warme getuigenissen!

Ouders van een 7-jarige jongen vertellen over de groeitrajecten

Onze zoon heeft deelgenomen aan twee groeitrajecten. Het ene was een korter traject van 1 trimester (8 namiddagen in 2021), het andere liep het hele schooljaar 2021-2022. We merkten in het eerste leerjaar op school al snel dat hij enorm vooruit was op de leerstof, zoals het leren lezen, rekenen, etc. Daar kwam bovenop dat die leervoorsprong gepaard ging met frustratie, woede en verveling in alles wat met school te maken had. Terwijl de extra omkadering op school op gang kwam, kozen wij zelf om ook op eigen initiatief in te zetten op begeleiding, door onze zoon in te schrijven voor deze trajecten.

Tijdens het eerste kortere traject merkten we – aan de oppervlakte – schijnbaar nog niet meteen veel vooruitgang. Onze zoon ging zelfs soms lichtjes tegen zijn zin naar Mauna Loa, hoewel hij telkens wel zijn best deed in alles wat er bij Tinneke van hem verwacht werd. Maar dit sloeg na de vierde of vijfde sessie vrij snel om en sindsdien gaat hij met een enorm plezier naar de wekelijkse afspraak met zijn clubje. Dat betekende voor ons dat onze zoon een veilige en aangename plek had gevonden waarin hij op een positieve manier leer-ervaringen kon opdoen, wat op dat moment op school zeker niet het geval is. Voor ons als ouders gaf dit een enorm geruststellend gevoel, want het was soms wel echt moeilijk thuis. In het tweede (jaar-)traject heeft zich dit nog verder ontwikkeld en zien we onze zoon openbloeien, ook op emotioneel vlak. Hij ontwikkelde en toonde zelfvertrouwen, leerde zijn eigen talenten kennen, benoemen en benutten, werd een vrolijker kind en leerde verder om ook in een sociale setting, samen te werken.

We hebben als ouders oa. van Tinneke ook veel geleerd over wat hoogbegaafdheid is, welke systemen er aan het werk zijn in het hoofd en in de buik van kinderen met een leervoorsprong. Dankzij Tinneke hebben we taal gevonden om met onze zoon te praten over wat er in zijn hoofd omgaat wanneer iets niet meteen lukt (lefland) of wanneer dingen erg bedreigend zijn (paniekland). Dit benoemen helpt onze zoon om zichzelf beter te begrijpen en zich begrepen te voelen. En om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Tinneke is voor ons een voorbeeld van “practice what you preach”. Zij kijkt naar zichzelf en naar haar begeleiding vanuit een groei mindset, probeert telkens wat goed werkt te verbeteren en wat niet goed werkt aan te passen of achter je te laten. Zij deelt haar kennis en ervaringen met de wereld via (vaak gratis) webinars, een nieuwsbrief etc. waardoor cliënten of andere kinderen met een leervoorsprong (of ouders ván) geprikkeld of geïnformeerd worden. Tinneke maakt tijd en ruimte vrij voor haar cliënten. Alle afspraken over de begeleiding, zowel praktisch, inhoudelijk, financieel als qua feedback zijn ook vooraf zeer helder en duidelijk.

We zouden andere kinderen met een leervoorsprong of hun ouders zeker aanraden om kennis te maken met Tinneke en met wat ze te bieden heeft. Ze heeft een stevige pedagogische achtergrond, is zelf (ervarings)deskundige wat hoogbegaafdheid betreft en ze gaat volgens ons met boeiende werkvormen aan de slag met kinderen. De aangeboden trajecten lijken misschien aanvankelijk vrij lang (een heel schooljaar). Uit onze persoonlijke ervaring blijkt dat zo’n begeleiding echt tijd nodig heeft vooraleer je je kind ziet openbloeien. Je hoort soms dat we inspiratie kunnen halen bij de boer: een gewas heeft tijd nodig om te groeien, en door aan de bloemkool te gaan trekken zal hij zeker niet sneller geoogst kunnen worden. Laat de duur van zo’n traject dus geen drempel zijn, maar net een uitnodiging om jezelf en je kind de tijd en de ruimte te geven om een duurzame stap te zetten in hun groei.

-mei 2022-

Mama van een 7-jarige jongen vertelt over het webinar en intake

Ik heb Tinneke al een paar keer ontmoet en iedere keer leer ik iets waardevol bij. Haar webinar is zeer laagdrempelig, een aanrader. Je krijgt een mooie blik op het spectrum hoogbegaafdheid en op de totaalbenadering die Tinneke nastreeft. Het welzijn van kinderen als basis, niet de problemen of drempels die ze ervaren. Preventief werken bleef bij ons hangen. De reden waarom we de stap hebben gezet tot een intake. Hands-on en met een realistische blik hebben we de context van onze jongste zoon besproken. Met hier en daar een tool of een schema voor de duidelijkheid sloten we af met antwoorden op onze vragen: wat is belangrijk om in de gaten te houden, op welke manier geeft hij ons nu al een boodschap, hoe kunnen we preventief stappen zetten om hem meer uitdaging te geven. Tinneke haar advies stoelt op de stelling dat elk kind de kans moet krijgen te leren, ook als je toevallig sneller leert, complexer denkt of een meer artistiek talent hebt. Een herademing in het landschap waar heel veel gericht is op leerkundige prestaties!

– december 2021 – 

Mama van een 5-jarige jongen vertelt over het groeitraject

We kozen het groeitraject voor kleuters omdat ons zoontje het dit schooljaar sociaal-emotioneel moeilijk kreeg in de klas. Via het traject wilden we meer inzicht krijgen in wat er precies speelde en hoe we hem konden helpen en hoopten we dat hij zijn zelfvertrouwen en spelplezier wat zou terugvinden. We hadden initieel wel twijfels of ons zoontje wel ging passen in de groep, maar dit werd opgevangen door een grondige intake.

Dankzij het traject hebben we onze zoon zien heropleven. Rond het begin van het traject bereikte zijn zelfbeeld en welbevinden een dieptepunt, het traject kwam voor hem eigenlijk net op tijd. Week na week zagen we hem groeien in zelfvertrouwen en enthousiasme. Het traject heeft ons ook enorm veel inzicht gegeven in zijn sterktes, groeikansen, beleving,… en in hoe we hem best kunnen begeleiden en ondersteunen.  Aanvankelijk vond hij het best spannend, zeker bij het begin van het traject was de drempel groot om weer nieuwe kinderen te leren kennen, een plekje te zoeken in een groep,… Maar iedere keer als we hem ophaalden na een sessie, zagen we zijn ogen stralen en vertelde hij honderduit over wat hij allemaal gedaan had. Dit hadden we lange tijd niet meer gezien bij hem! Na afloop van het traject vond hij het ook heel jammer dat het gedaan was.

Aan de begeleiding waarderen we vooral de omgang met kinderen waarbij ze zich op hun gemak voelen en tegelijk toch ook uitgedaagd worden in hun onzekerheden en hindernissen. Ook de vele feedback naar de ouders toe, zowel tijdens het traject als nadien. Het luisterend oor en vermogen om dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, steeds rustig en genuanceerd en de aanstekelijke energie van Tinneke.

We zouden het traject zeker aanraden aan anderen! Om alle redenen hierboven reeds genoemd en vooral dan om je kind vol enthousiasme en stralend te zien buiten komen. Het groepstraject heeft ten opzichte van individuele begeleiding als groot voordeel dat het veel inzicht geeft in het sociaal functioneren. Je kind krijgt de kans om uitdagende dingen te doen, in een groep van  ontwikkelingsgelijken. Dit alles in een positieve sfeer, waarin je kind zich genoeg op zijn gemak en gewaardeerd voelt om zichzelf te zijn, spannende uitdagingen aan te gaan, te leren, fouten durft te maken…

-juni 2021-

Mama van een 4-jarig meisje vertelt over het groeitraject

Onze dochter stapte in in het groeitraject voor kleuters. Het schooljaar was tot dan moeizaam
verlopen en onze dochter geraakte meer en meer verstrikt in onderpresteren en fixed mindset. We hoopten dat het traject bij Mauna Loa haar de broodnodige uitdaging zou kunnen bieden, zodat ze weer die schittering in haar ogen zou krijgen die we minder en minder zagen.

Dat is absoluut geslaagd. Onze dochter voelde zich echt gezien door Tinneke. En dat terwijl Tinneke haar voor uitdagingen stelde die ze vanuit de comfortzone veel liever uit de weg wou gaan. Maar juist doordat Tinneke aanvoelde tot waar ze kon gaan om haar in de leerzone te krijgen, werd de leerhonger van onze dochter gevoed. Ze kwam tot rust. Ze groeide. Week na week. Ze keek uit naar de donderdagen, wilde liefst van al elke dag naar Tienen en was benieuwd naar de nieuwe oefeningen. Bovendien introduceerde ze Growie en Fixie in onze dagelijkse communicatie. Dankzij dit traject durft ze groeigericht te denken en werken en geeft ze minder snel op.

We zijn Tinneke erg dankbaar om haar professionele, tegelijk empathische en doortastende aanpak op maat, met oog voor kleuter en ouders, kortom met oog voor het totaalplaatje.

– juni 2021 – 

Mama van een 11-jarige jongen vertelt over het groeitraject

Een mega-aanrader om zelf te luisteren maar ook om je kinderen naartoe te laten gaan. Je ziet je zoon of dochter helemaal opleven en krijgt nadien erg gedetailleerde waardevolle feedback over je kind met tips en tricks waar je dan zelf mee aan de slag kan! Dus absoluut de moeite waard!!

-mei 2021-

Mama van een 8-jarig meisje vertelt over het groeitraject

School was de voorbije jaren steeds moeilijker geworden: gebrek aan uitdaging zorgde niet enkel voor verveling en demotivatie bij mijn zeer leergierige dochter, maar daarbovenop was ze ook heel faalangstig geworden. Een versnelling en schoolwissel had het eerste probleem voor een groot deel opgelost, maar de nieuwe school had niet die gespecialiseerde expertise in hoogbegaafdheid, noch de middelen om ook de faalangst te counteren. Bij Tinneke hebben we die expertise wel gevonden.

We waren dan ook heel blij met een nieuw initiatief in Tienen: het groeitraject was exact wat mijn dochter nodig had. Ze heeft er veel inzicht gekregen in hoe ze functioneert in een leercontext, waarop ze vastloopt en hoe ze het anders kan aanpakken. Dat het in kleine groep was en niet individueel verlaagde voor haar de drempel, en het was ook een sterke plus dat het groeitraject tijdens de schooluren doorging en er niet nog eens extra bovenop kwam.

Ook als ouder konden we gedurende het traject altijd bij Tinneke aankloppen met concrete problemen, ze maakte tijd om mee te zoeken naar oplossingen. De tools die werden aangereikt in het traject, geven ons als ouder ook handvatten om haar te leren doorzetten als ze thuis vastloopt.

Is alles nu opgelost? Zeker niet, maar er is een eerste stap gezet in de juiste richting, een richting die mijn dochter heel graag verder uit wil omdat ze voelt dat het haar helpt. Dat is ons veel waard, want uiteraard willen wij net als alle ouders dat ze de juiste vaardigheden ontwikkelt om haar enorme potentieel te kunnen laten open bloeien i.p.v. dat het haar blijft hinderen. Als ouder geeft het mij gemoedsrust iemand in de buurt te hebben die we kunnen contacteren als we het niet meer weten, we staan er niet meer alleen voor. Wij tekenen alvast graag voor een vervolgtraject!

– april 2021 – 

Mama van een 7-jarig meisje vertelt over individuele coaching

Onze dochter werd door Tinneke individueel gecoacht rond mindset. We kozen voor deze begeleiding omdat onze dochter erg overstuur raakte, telkens ze een oefening moest maken die niet meteen lukte. De meeste oefeningen gingen nochtans vlotjes en zonder veel nadenken, maar zodra ze iets tegenkwam waarvan ze het antwoord niet zonder veel nadenken al wist, sloeg het pijlsnel om van “oh, makkie!” naar een huilende dochter die ervan overtuigd was dat ze het niet kon (en ook nooit zou kunnen). De moeilijkere dingen werden weggelaten, ervan uitgaande dat het gezien haar reactie echt te moeilijk was, maar op die manier pak je het probleem natuurlijk niet aan, en vroeg of laat kwam er weer iets dat niet meteen lukte, en was de paniek nog groter… We merkten dat ze het steeds moeilijker had wanneer ze voor een opdracht kwam te staan die niet meteen lukte, uiteindelijk ook bij basisleerstof die ze echt wel zou moeten aankunnen. Hoewel ze een sterke leerling is en er op school en thuis weinig druk werd gelegd, zagen we haar zelfvertrouwen verminderen en faalangst toenemen. Onze dochter leerde in de sessies dat het heel oké is om frustratie of angst te voelen als ze iets niet meteen kan of iets nog niet kent. Ze leerde een taal om dit te verwoorden en een aanpak om te “leren” in plaats van te “panikeren”. Ook wijzelf leerden die taal en dat maakt het voor ons makkelijker om haar te helpen. Ze raakt zelden nog overstuur bij het maken van huiswerk en vraagt rustig hulp als ze iets niet meteen begrijpt. Zo ontdekt ze meer en meer dat ze dingen waarvan ze aanvankelijk denkt dat ze deze niet kan, toch onder de knie krijgt en is dan echt fier op zichzelf. We hebben haar tijdens dit traject heel hard zien groeien in zelfvertrouwen, echt supermooi om te zien!

Tinneke haar aanpak is heel kindvriendelijk – onze dochter keek uit naar de sessies – en toch uitdagend en grensverleggend. Hoewel ze in de sessies uit haar comfortzone getrokken werd, keek onze dochter er toch telkens naar uit om naar Tinneke te gaan. We waren aanvankelijk wat bang dat “meer uitdaging” zou leiden tot “minder welbevinden”, maar niets is minder waar: uit de comfortzone betekende uiteraard meer (gezonde!) spanning, maar ook meer positieve leerervaringen en méér zelfvertrouwen en welbevinden (“Hé, ik kan dat wél!”). Tinneke nam ook uitgebreid de tijd om ons als ouders te informeren over het verloop, te luisteren naar ons verhaal, mee te denken over problemen, enz. Alles was op maat afgestemd. Tinneke weet haar wetenschappelijke kennis uitstekend om te zetten in een toegankelijke, praktische aanpak voor kind én ouder.

Ik ben ervan overtuigd dat dit traject goed is voor alle kinderen die ondanks hun sterke cognitieve mogelijkheden en goede schoolresultaten toch blijven kampen met hardnekkige faalangst of heel onzeker zijn over hun kunnen, bang zijn om fouten te maken en vermijdend omgaan met (kleine) uitdagingen. Wat je capaciteiten ook zijn, leren doe je maar als je dingen durft uitproberen die je nog niet kan, buiten je comfortzone, als je fouten durft maken en deze ziet als leerkansen. Dit leer je allemaal tijdens dit traject, en een sterke boost in zelfvertrouwen in het resultaat! De persoon van Tinneke speelt hier een sterke rol in: zij ‘ademt’ de groei mindset als het ware en is een uitstekend en authentiek rolmodel, zowel voor kind als ouder!

– april 2021 –