IK VIND HET NIET MEER LEUK IN DE KLEUTERKLAS…

Het eerste trimester van dit schooljaar zit er bijna op. Voor veel kinderen was het een boeiend en leerrijk trimester en kijken ze nu uit naar de vakantie. Ik hoop van harte dat dit ook zo is voor jouw kind! Jammer genoeg is dit niet voor iedereen het geval geweest. Ik krijg hier bijvoorbeeld van sommige kleuters te horen dat ze het echt niet meer leuk vinden in hun klas. Of ouders trekken bij mij aan de alarmbel omdat ze zich echt zorgen maken over hun kleuter op school.

 Hoe merk je thuis op dat je kind het niet meer leuk vindt in de klas?

Vaak worden de eerste signalen thuis opgepikt. Sommige signalen wijzen heel uitdrukkelijk aan waar de moeilijkheid zich situeert, maar andere signalen zijn eerder een indirecte uiting van het feit dat je kind het niet meer leuk vindt in de klas. Hieronder vind je een aantal directe en meer indirecte signalen:
– een kind dat zeurt en zaagt over school
– een kind dat ’s ochtends tegenwerkt om zich aan te kleden, tanden te poetsen, te eten en dus op tijd naar school vertrekken wordt bijna een heuse strijd (of ware veldslag)
– een kind dat allerlei excuses klaar heeft om niet naar school te moeten gaan (gaande van verkoudheden, besmettelijke virussen, over buikpijn en andere (psychosomatische) klachten, tot een verlofdag dat jouw kind NU wil opnemen)
– een kind dat het heel moeilijk vindt om de schoolpoort binnen te wandelen
– een kind dat (nog) gevoeliger is voor (de naden van) kleding, stofjes, geluid, geuren, …
– een kind dat na schooltijd erg prikkelbaar is en weinig kan verdragen
– een kind dat thuis dat snel ‘ontploft’ of boos wordt, dat regels en grenzen overschrijdt, dat moeilijker kan luisteren… 

Hoe uit zich dit in de klas?

Soms gaan deze signalen thuis gepaard met heel braaf en flink zijn in de klas, netjes aanpassen aan wat de leerkracht en de klasgenoten verwachten. En dan wordt dit niet opgepikt door de leerkracht. En herkent de leerkracht dit ook niet als je dit zelf ter sprake brengt.
En soms gaat een kind ook (stilaan) op school storend(er) gedrag vertonen: de clown uithangen, moeilijker luisteren, de grenzen opzoeken en overschrijden, beduidend meer conflicten in de klas of op de speelplaats. En ja, dan wordt dit natuurlijk wel opgepikt door de leerkracht en is er een duidelijke nood om in actie te schieten. En word je als ouder hierop aangesproken of gelooft de leerkracht je makkelijker als je jouw zorgen ter sprake brengt. Maar de nood tot actie betekent nog niet per definitie dat dit storend gedrag juist wordt geïnterpreteerd.

 Negeren is geen optie!

Welke signalen jouw kind ook uitzendt – thuis en/of op school, negeren is geen optie. Het is belangrijk om deze signalen au sérieux te nemen en achter dit gedrag van een kind te kijken. Wat maakt dat dit kind niet lekker in zijn vel zit? Het is cruciaal dat we deze signalen al bij kleuters oppikken. Doen we dit niet, dan lopen we het risico op vroegtijdige schoolmoeheid en een afkeer van leren. De demotivatie kan zich op meerdere domeinen beginnen verspreiden en zelfs leiden tot depressieve gevoelens en donkere gedachten. Daarnaast bestaat ook het risico op onderpresteren en een ontwikkelingsstilstand en zelfs gedragsproblemen. Dus nee, negeren – zelfs bij kleuters – is geen optie!

Wat maakt dat kleuters niet graag (meer) naar school gaan?

Een belangrijke oorzaak van bovengenoemd gedrag is VERVELING. Verveling geeft stress, en dat moeten deze kinderen kwijt, vaak als eerste thuis waar ze zich echt veilig kunnen voelen.
Sterke kleuters kunnen zich na een aantal maanden in hun klas echt beginnen vervelen en uitdaging in de hoeken en in de activiteiten of opdrachten in de klas missen. Doordat sterke kleuters snel leren, doorgronden ze veel sneller alle materialen in de klas en zijn ze simpelweg sneller uitgespeeld. Ze hebben nood aan andere materialen, een ander aanbod – vaak een aanbod dat te vinden is in een hogere klas, nieuwe prikkels en nieuwe uitdagingen. En dit alles om hun spel voldoende complex te houden, zodat ze echt tot betrokken activiteit kunnen komen. En dat is natuurlijk geen eenvoudige opdracht voor een leerkracht!

Ook het gemis aan contact met andere sterke kleuters, met andere snelle denkers, waarmee ze echt hun eigen spel kunnen spelen begint ook meer en meer voelbaar te worden. Ze willen op eenzelfde niveau kunnen praten, begrepen worden door anderen en lukt dat niet, dan kan dat erg frustreren.

 Sterke kleuters zijn bij aanvang van het schooljaar vaak hoopvol… maar die hoop is nu na drie maanden bij sommigen verdwenen. En dan merk ik dat deze kinderen stilaan kunnen beginnen afhaken. Ze verliezen hun interesse, de zin om naar school te gaan en dat maken ze dan duidelijk op hun manier.

Wat is er nodig? 

Het is cruciaal dat we bij kleuters hun VUUR brandende houden. Doen we dat niet, dan lopen we het gevaar dat het van kwaad naar erger gaat met demotivatie, onderpresteren, schoolmoeheid en depressie tot gevolg. Dit omkeren op latere leeftijd vraagt veel meer tijd en energie dan tijdig – nu – in te grijpen.

 Wat kan jij zelf doen? Durf als ouder het gesprek met de leerkracht aan te gaan en vertel wat jij thuis merkt, wat jouw kind je thuis vertelt, welke signalen jij thuis opvangt. Durf samen op zoek gaan naar een aanbod waarvan jouw kind z’n ogen (terug) gaan blinken, vertel aan de leerkracht waar jouw kind thuis graag mee speelt. En kijk dan samen wat een mogelijke eerste stap is om (terug) uitdaging te bieden.

Is er meer nodig: al gedacht aan een uitdagend traject voor kleuters?

Wist je dat ik vanaf midden januari het GROEITRAJECT voor KLEUTERS opnieuw opstart? Ik ga terug samen met een groepje kleuters uitdagingen aan en houd hun innerlijke vuur brandende (of ik wakker het terug aan!). Samen met andere snelle denkers dingen durven proberen, fouten durven maken en eruit leren, en ontdekken dat het helemaal oké is om zoveel vragen te stellen en zo ver en diep door te denken… dat kan hier bij mij! Ontdek HIER meer over dit traject, zowel inhoudelijke als praktische informatie. Heb je interesse of vragen? Wil je samen met mij bekijken of dit aansluit bij wat jouw kind nu nodig heeft? Stuur me een mailtje (tinneke@maunaloa.be) en ik nodig je vrijblijvend uit voor een kennismakingsgesprek waarin we aftoetsen of dit iets is voor jouw kind. 

Uitdaging en motivatie kleuters

Wil je geen enkel blog missen?

Abonneer je op mijn inspiratiebrief en ontvang de nieuwe blogs rechtstreeks in je mailbox.